Рекламации Рекламации

Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока съгласно чл.125 и чл.126 от ЗЗП когато тя му е доставена при едно от следните условия:

1.1.1 Доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения  и преглед;
1.1.2 Цената, която Клиентът следва да заплати за стоките, не съответства на дължимата цена. Окончателната цената за доставка, се определя от куриера;
1.1.3 При несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката. 
Клиентът има право да заяви подмяна на размер или артикул, фигуриращ в първоначалната му поръчка. В този случай е необходимо да заяви желанието си, писмено (по мейл) или устно (по телефон), в срок не по-дълъг от 7 работни дни на адрес гр. Плевен, ул. Дойран 136, ет. 3 офис 37 Систекс и Ко - ЕООД .телефон 064/970155 GSM: 0889 613 567
1.1.4 Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне получените артикули на адрес гр. Плевен, ул. Дойран 136, ет. 3 офис 37 Систекс и Ко - ЕООД  Връщането се допуска при следните условия:
• Заявката за връщане на стоката е подадена писмено на посочения от ”Систекс и Ко - ЕООД електронен адрес за кореспонденция, в срок не по-дълъг от 7 работни дни, считано от датата на получаване на поръчката. Заявката трябва да съдържа: трите имена на клиента/титуляра на сметката,телефон за връзка,лична банкова сметка на клиента, на която да бъде възстановена заплатената от клиента сума за стоката
• Стоката е придружена от оригиналните документи, издадени от Систекс и Ко - ЕООД– фактура, касов бон. 

 • Клиентът заплаща всички разходи, свързани с транспортирането на стоката. Систекс и Ко - ЕООД  си запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума, в случай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока.